نقش علم صرف در تفسیر آیات قرآن کریم

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

عضو هیات علمی جامعه المصطفی واحد اصفهان

چکیده

نوشتار حاضر به بررسی نقش علم صرف در تفسیر آیات قرآن کریم می‌ پردازد؛ به‌گونه ‌ای که پس از بیان پیشینه و فواید این علم از ضرورت یادگیری آن در تفسیر قرآن کریم پرده برداشته و برخی از بزنگاه‌ های تاثیر این علم در کشف معانی برخی آیات را مورد بررسی قرار می دهد تا مخاطب به یادگیری این علم ترغیب شده و نحوه ‌ی به‌کار گیری آن را آموزش ببیند. در این مقاله سعی شده در هر مبحث نمونه ‌ها و شاهد مثال‌ های جذّابی از قرآن کریم در هر مسأله ارائه شود تا خواننده ی گرامی به صورت عملی تأثیر علم صرف را در تفسیر بیابد. برخی مواردی که در این مقاله مورد بررسی قرار گرفته عبارت است از: مصدر و کارکرد های آن، وجوه ابهام صرفی، یکسان بودن وزن برخی از مشتقات و معانی افعال ثلاثی مزید به همراه بیان نکات ناب تأثیر گذار در تفسیر آیات قرآن کریم.

کلیدواژه‌ها


  • تاریخ دریافت: 20 اسفند 1400
  • تاریخ بازنگری: 14 فروردین 1401
  • تاریخ پذیرش: 13 خرداد 1401
  • تاریخ اولین انتشار: 01 شهریور 1401