تماس با ما

شماره تماس با دفتر مجله 34-05132211821 داخلی 407

 

ایمیل نشریه: aaq.journals@miu.ac.ir

 

آدرس دفتر نشریه: مشهد، بلوار شهید مدرس، جنب شهید مدرس1، جامعه المصطفی العالمیه


CAPTCHA Image