اطلاعات آماری نشریه

آمار نرخ پذیرش [به تفکیک سال]


آمار مقالات ارسالی [به تفکیک سال]


آمار کلی

آمار مقالات ارسالی
تعداد مقاله 37
تعداد پذیرش 16
تعداد پذیرش بدون داوری 0

مقالات منتشر شده (از سال 1400)
تعداد دوره‌ها 1
تعداد شماره‌ها 1
تعداد مقالات 12
تعداد مشاهده مقاله 703
تعداد دریافت فایل اصل مقاله 0
آمار میانگین زمان داوری
درصد پذیرش 43 %