زیبایی‌های تعابیر قرآنی در آیات ارث

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

گروه حقوق، جامعه المصطفی العالمیه نمایندگی خراسان

چکیده

زیبایی شناسی قرآن کریم در ساختاری مشخص که میان مفاهیم مختلف به شکل سازمان‌یافته‌ای ارتباط برقرار است، قابل درک می‌باشد. براین اساس تمامی مفاهیم و تعابیر قرآنی از یک نظام معنایی منظمی برخوردار می‌باشند که باید برای درک بیشتر آنها علاوه بر معنای واژه‌ها در فرهنگ لغت، آن را در دیگر حوزه‌های شناختی مورد بررسی قرار داد. از جمله کلماتی که نیاز به این زیباشناسی دارد واژه ارث می‌باشد که 35 بار در قالب 20 مشتق و در 20 سوره و 33 آیه به کار رفته است، اما توجه این تحقیق روی آیات 7 الی 14 و آیه 176 سوره نساء می‌باشد زیرا از این آیات احکام ارث آغاز می‌شود. در این پژوهش نویسنده درنظر دارد تا با اصطلاح شناسی، سبک مهندسی کلمات ومیزان سهم‌الإرث هریک از وراث زیبایی‌های تعابیر را در این آیات مشخص کند. باید گفت تعابیر موجود در آیات فوق‌الذکر، با نشانه‌های زیبایی در قرآن کریم از جمله چینش کلمات، اصل هدفمندی و اثرگذاری معنوی مطابقت دارد و از آنجا که ارث حق الناس است خداوند حکیم تقسیم آن را خود به عهده گرفته است و نه تنها حق هر حق‌داری را به صراحت بیان کرده است بلکه فراتر از آن رفته و خویشاوندان فقیر حاضر در مجلس را نیز مورد عنایت قرار داده است که این دقت نظر خود جلوه‌ای دیگر از زیبایی را به نمایش می‌گذارد.
کلید واژه‌ها :
آیات ارث، زیبایی شناسی، فرائض، کلاله، میراث، سهم‌الإرث

کلیدواژه‌ها