دوره و شماره: دوره 1، شماره 1، شهریور 1401، صفحه 1-304 
تضمین در قرآن از نگاه مفسران

صفحه 55-76

حمید الهی دوست؛ محمد رضا واعظ زاده


زیبایی‌های تعابیر قرآنی در آیات ارث

صفحه 107-128

محمد باقر گرایلی؛ نجمه مبارز


تحلیل دیدگاه‌های علامه طباطبایی در تمثیلات قرآن

صفحه 163-178

نسرین انصاریان؛ محمد فلاحی قمی