گونه شناسی کاربرد سیاق در تفسیر آیات داستان حضرت ابراهیم(ع)

دوره 1، شماره 1، شهریور 1401، صفحه 5-30

مرضیه رنجبر؛ محسن برقی کار


تضمین در قرآن از نگاه مفسران

دوره 1، شماره 1، شهریور 1401، صفحه 55-76

حمید الهی دوست؛ محمد رضا واعظ زاده


نسبت جلوه های زیبایی شناختی تصویر در داستان حضرت موسی علیه السلام

دوره 1، شماره 1، شهریور 1401، صفحه 77-106

محمد ظاهر قربانی


زیبایی‌های تعابیر قرآنی در آیات ارث

دوره 1، شماره 1، شهریور 1401، صفحه 107-128

محمد باقر گرایلی؛ نجمه مبارز


شبکة معنایی «انجام کار» در گفتمان قرآنی برمبنای نظریه پیش‌نمونه

دوره 1، شماره 1، شهریور 1401، صفحه 129-162

عبدالرحیم شیخی دیزگاه؛ مهرداد آقائی


تحلیل دیدگاه‌های علامه طباطبایی در تمثیلات قرآن

دوره 1، شماره 1، شهریور 1401، صفحه 163-178

نسرین انصاریان؛ محمد فلاحی قمی


چند معنایی واژگان در سوره بقره از منظرعلامه طباطبایی

دوره 1، شماره 1، شهریور 1401، صفحه 179-206

عاطفه پولاد؛ محسن برقی کار


تأملی نو در معناشناسی و ماهیت تأویل قرآن کریم

دوره 1، شماره 1، شهریور 1401، صفحه 207-230

احمدرضا تحیری


"کنایه" درآیات قرآنی "بشارت" و "انذار"در ارتباط با بهشت و جهنم

دوره 1، شماره 1، شهریور 1401، صفحه 231-258

صدیقه عمادی استرابادی


کاربرد فنون بدیعی در سوره بروج بر اساس دو أثر خطیب قزوینی

دوره 1، شماره 1، شهریور 1401، صفحه 259-278

محمد انور اصغری؛ محمد قربان زاده


نقش علم صرف در تفسیر آیات قرآن کریم

دوره 1، شماره 1، شهریور 1401، صفحه 279-304

حمید الهی دوست