کلیدواژه‌ها = قرآن کریم
"کنایه" درآیات قرآنی "بشارت" و "انذار"در ارتباط با بهشت و جهنم

دوره 1، شماره 1، شهریور 1401، صفحه 231-258

صدیقه عمادی استرابادی