کلیدواژه‌ها = کنایه
نسبت جلوه های زیبایی شناختی تصویر در داستان حضرت موسی علیه السلام

دوره 1، شماره 1، شهریور 1401، صفحه 77-106

محمد ظاهر قربانی


چند معنایی واژگان در سوره بقره از منظرعلامه طباطبایی

دوره 1، شماره 1، شهریور 1401، صفحه 179-206

عاطفه پولاد؛ محسن برقی کار


"کنایه" درآیات قرآنی "بشارت" و "انذار"در ارتباط با بهشت و جهنم

دوره 1، شماره 1، شهریور 1401، صفحه 231-258

صدیقه عمادی استرابادی